Rektorer 2005 ->

I 2003 vedtog Folketinget en ny universitetslov, der trådte i kraft på Københavns Universitet i 2005. Universitetsloven medførte store ændringer, ikke mindst i universitetets styrelse.

Konsistorium, valgt af og blandt universitetets ansatte og studerende, med den ligeledes valgte rektor som formand, der hidtil havde varetaget den øverste ledelse, blev afskaffet. I stedet fik universitetet en selvsupplerende bestyrelse med eksternt flertal. Bestyrelsen, hvis formand den selv vælger blandt de eksterne medlemmer, ansætter rektor, der så ansætter prorektor, og dekanerne, der leder fakulteterne.

Den første bestyrelse tiltrådte 1. januar 2005, og den første udnævnte rektor tiltrådte 1. november 2015 for en femårig periode med mulighed for forlængelse.

2005-2017 Hemmingsen, Ralf Peter (Sundhedsvidenskab)
2017- Wegener, Henrik C. (Fødevarevidenskab)