Rektorer 1936-2006

I 1936 blev det bestemt, at rektorvalget skulle være for to år med ubegrænset mulighed for genvalg. Da rektoratets beføjelser samtidig blev kraftigt forøgede betød det, at den gamle turnus mellem fakulteterne ophørte, og at der i stedet blev foretaget egentlige valg på tværs af fakulteterne til rektoratet.

Valgperioden blev i 1973 forlænget til tre år, stadig med mulighed for genvalg. Samtidig blev det besluttet, at alle fastansatte lærere, professorer, docenter og lektorer kunne vælges til rektor. På Københavns Universitet har alle rektorer siden 1973 været professorer.

1936-42 Bloch, Carl Edvard (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet)
1942-48 Nørregaard, Jens Skovboe (Teologisk Fakultet)
1948-56 Hansen, Hans Marinus (dør i rektoratet) (Naturvidenskabeligt Fakultet)
1956-58 Warburg, Erik Johan (Sundhedsvidenskab)
1958-66 Iversen, Carl Langballe (Rets og Statsvidenskabeligt/Samfundsvidenskabeligt Fakultet)
1966-72 Fog, Mogens (Sundhedsvidenskab)
1972-76 Bak, Thor Anders (Naturvidenskabeligt Fakultet)
1976-79 Lange, Morten (Naturvidenskab)
1979-82 Skinhøj, Erik (Sundhedsvidenskab)
1982-94 Nathan, Ove (Naturvidenskab)
1994-2002 Møllgård, Kjeld (Sundhedsvidenskab)
2002-05 Nielsen, Linda (Jura)