Rektorer 1488-1532

I 1488 gik man over til helårlige rektorater. Det fortsatte til universitetet i begyndelsen af 1530'erne ophørte med at fungere under reformationsurolighederne og borgerkrigen Grevens Fejde (1534-36).

1488-89 Skotte, Peder David
1489-90 Lauridsen, Arnold
1490-91 Hvid, Jørgen
1491-92 Albertsen, Peder
1492-93 Rosenkrantz, Erik Nielsen
1493-94 Hvid, Jørgen
1494-95 Skotte, Peder David
1495-96 Rosenkrantz, Erik Nielsen
1496-97 Hvid, Jørgen (dør i rektoratet)
1496-97 Rosenkrantz, Erik Nielsen
1497-99 Albertsen, Hans
1499-1500 Skotte, Peder David
1500-01 Friis, Anders
1501-02 Rosenkrantz, Erik Nielsen
1502-03 Andersen, Paul
1503-04 Skotte, Peder David
1504-05 Friis, Anders
1505-07 Petersen, Peter
1507-08 Luche, Johannes
1508-09 Reff, Poul
1509-10 Skotte, Peder David
1510-11 Pedersen, Matthias
1511-13 Friis, Anders
1513-14 Smyther, Ditlev
1514-15 Albertsen, Peder 
1515-16 Friis, Anders
1516-17 Valkendorf, Knud
1517-18 Kinghorn, Alexander
1518-19 Ravensberg, Christoffer Jacobsen
1519-20 Andersen, Paul
1520-21 Amelungsen, Amelung (nedlagde rektoratet)
1520-21 Andersen, Paul
1521-22 Lunge, Vincentz
1522-24 Morsing, Christen Torkelsen
1524-25 Smyther, Ditlev
1525-26 Ravensberg, Christoffer Jacobsen
1526-29 Rosengaard, Claus
1529-31 Urne, Claus
1531-32 Svave, Peder