Rektorer 1537-1850

Efter reformationen og universitetets genoprettelse i 1537 blev de oprindelige halvårlige rektorater genindført, men efter få år gik man atter over til helårlige rektorater. Rektoratet var forbundet med såvel prestige som visse indtægter, og de fleste af professorerne ønskede at kunne beklæde det. Derfor udviklede sig den praksis, at uanset at rektor formelt set skulle vælges, så gik rektoratet på skift mellem fakulteterne og inden for disse igen efter særlige regler. En professor kunne derfor beklæde rektoratet flere gange.

Det formelle rektorvalg skete i Konsistorium, en forsamling af samtlige faste universitetslærere – antallet af disse kom først i slutningen af det 18.- århundrede op over 20 – der fra 1563 sammen med rektor fungerede som universitetets øverste ledelse.

Rektorvalget fandt i tiden efter reformationen sted på forskellige tidspunkter af året, indtil man i 1837 besluttede at lade rektorskiftet ske hvert år til reformationsfesten 31. oktober, den ene af universitetets årlige fester (den anden blev holdt på kongens fødselsdag).

1537-38 Morsing, Christen Torkelsen
1538 Palladius, Peder
1538-39 Bugenhagen, Johan
1539 Morsing, Christen Torkelsen
1539-41 von Hussen, Tileman
1541-42 Povlsen, Peder
1542-43 Chrysostomus, Oluf
1543-44 Svave, Peder
1544-45 Machabæus, Johannes
1545-46 Sinning, Jens Andersen
1546-47 Morsing, Christen Torkelsen
1547-48 Capteyn, Peter
1548-49 Gilsheim, Rembert
1549-50 Machabæus, Johannes
1550-51 Hemmingsen, Niels
1551-52 Capteyn, Peter
1552-53 Knoppert, Albret
1553-55 Palladius, Peder
1555-56 Albertsen, Hans
1556-57 Morsing, Christian Torkelsen
1557-58 Knoppert, Albret
1558-59 Hemmingsen, Niels
1559-60 Bording, Jacob
1560-61 Madsen, Poul
1561-62 Lætus, Erasmus
1562-64 Knoppert, Albret 
1564-65 Hemmingsen, Niels
1565-66 Frandsen, Hans
1566-67 Scavenius, Klaus Lauritsen
1567-69 Albertsen, Hans
1569-70 Knoppert, Albret
1570-71 Sascerides, Johannes
1571-73 Hemmingsen, Niels
1573-75 Frandsen, Hans
1575-77 Aurifaber, Hans Tomesen
1577-78 Madsen, Poul
1578-80 Lemvig, Anders
1580-81 Hammer, Klaus
1581-82 Lauritzen, Anders
1582-84 Theophilius, Klaus
1584-85 Scavenius, Klaus Lauritsen
1585-86 Aarhus, Jakob Madsen
1586-88 Lemvig, Anders
1588-89 Aurifaber, Hans Thomesen
1589-90 Madsen, Poul
1590-92 Christensen, Anders
1592-93 Sascerides, Johannes
1593-94 Slangerup, Hans Olufsen
1594-95 Theophilius, Klaus
1595-96 Krag, Anders
1596-97 Dybvad, Jørgen Christoffersen
1597-98 Lemvig, Anders
1598-99 Finke, Thomas
1599-1600 Winstrup, Peder Jensen
1600-01 Christensen, Anders
1601-02 Krag, Niels
1602-03 Resen, Hans Poulsen
1603-04 Theophilius, Klaus
1604-05 Stub, Ivar
1605-06 Dybvad, Jørgen Christoffersen
1606-07 Fincke, Thomas
1607-08 Stephanius, Johannes
1608-09 Winstrup, Peder Jensen
1609-10 Sascerides, Gellius
1610-11 Skomager, Hans Rasmussen
1611-12 Resen, Hans Poulsen
1612-13 Metzner, Leonhard
1613-14 Alanus, Hans Jensen
1614-15 Aslaksen, Cort
1615-16 Fincke, Thomas
1616-17 Longomontanus, Christen Sørensen
1617-18 Resen, Hans Poulsen
1618-19 Bartholin, Caspar
1619-20 Rhuman, Wolfgang
1620-21 Aslaksen, Cort
1621-22 Plum, Claus
1622-23 Alanus, Hans Jensen
1623-24 Brochmand, Jesper Rasmussen
1624-25 Fincke, Thomas
1625-26 Longomontanus, Christen Sørensen
1626-27 Resen, Hans Poulsen
1627-28 Worm, Ole
1628-29 Rhuman, Wolfgang
1629 Bartholin, Caspar (dør i rektoratet)
1629-30 Brochmand, Jesper Rasmussen
1630-31 Plum, Claus
1631-32 Brochmand, Hans Rasmussen
1632-33 Aurilesius, Niels Pedersen
1633-34 Fincke, Thomas
1634-35 Longomontanus, Christen Sørensen
1635-36 Brochmand, Jesper Rasmussen
1636-37 Worm, Ole
1637 Rhuman, Wolfgang (dør i rektoratet)
1637-38 Fincke, Jacob
1638 Brochmand, Hans Rasmussen (dør i rektoratet)
1638-39 Fincke, Jacob
1639-40 Plum, Claus
1640-41 Longomontanus, Christen Sørensen
1641-42 Resen, Hans Hansen
1642-43 Worm, Ole
1643-44 Fincke, Jacob
1644-45 Schandorph, Niels Poulsen
1645-46 Plum, Claus
1646-47 Bang, Thomas
1647-48 Scavenius, Laurits Mortensen
1648-49 Worm, Ole
1649-50 Spormand, Peder
1650-51 Svane, Hans Hansen
1651-52 Müller, Johan
1652-53 Fincke, Jacob
1653-54 Bang, Thomas
1654 Worm, Ole (dør i rektoratet)
1654 Bartholin, Thomas (resignerer rektoratet)
1654-56 Spormand, Peder
1656-57 Knudsen, Jacob
1657-58 Ostenfeld, Christen
1658-59 Brochmand, Rasmus Enevoldsen
1658-59 Knudsen, Jacob (prorektor)
1659-61 Wandal, Hans
1661 Miller, Johan (afgår fra universitetet i rektoratet)
1661-62 Scavenius, Peder Lauritsen
1662-64 Bartholin, Bertel Casparsen
1664 Brochmand, Rasmus Hansen (dør i rektoratet)
1664-65 Nold, Christian
1665-66 Bartholin, Thomas
1666-67 Bartholin, Rasmus
1667-68 Foss, Matthias
1668-69 Ostenfeld, Christen
1669-70 Bartholin, Bertel
1670-71 Witzleben, Jørgen
1671-72 Bartholin, Thomas
1672-73 Eilersen, Jørgen
1673-74 Bircherod, Jens Jensen
1674-75 Bartholin, Rasmus
1675-76 Borch, Ole
1676-77 Schletter, Christoffer Hansen
1677-79 Worm, Villum
1679-80 Bagger, Hans
1680 Bartholin, Thomas (dør i rektoratet)
1680-81 Nold, Christian
1681-82 Borch, Ole
1682-83 Nold, Christian
1683-84 Bartholin, Rasmus
1684-85 Bornemann, Cosmus
1685-86 Bircherod, Jens Jensen
1686-87 Worm, Villum
1687-88 Bartholin, Caspar Thomsen
1688-89 Wandal, Hans
1689-90 Bornemann, Cosmus
1690-91 Jacobsen, Holger
1691-92 Masius, Hector Gottfried
1692-93 Bartholin, Caspar Thomsen
1693-94 Rømer, Ole Christensen
1694-95 Bornemann, Heinrich
1695-97 Jacobsen, Holger
1697-98 Wandal, Hans
1698-99 Reitzer, Christian
1699-1700 Rømer, Ole Christensen
1700-01 Masius, Hector Gottfried
1701-03 Bartholin, Caspar Thomsen
1703-04 Bartholin, Hans Thomsen
1704-06 Mule, Hans Mikkelsen
1706-08 Wandal, Hans
1708-11 Reitzer, Christian
1711-14 Bircherod, Hans Jensen
1714-17 Stenbuch, Hans
1717-20 Franck de Franckenau, Georg Frederik
1720-22 Weghorst, Heinrich
1722-23 Bartholin, Hans Thomsen
1723-26 de Buchwald, Johan
1726-29 Frølund, Anders
1729-31 Lintrup, Søren (dør i rektoratet)
1731 de Buchwald, Johan (prorektor)
1731-32 Bagger, Christian
1732-33 Gram, Hans
1733-34 Stenbuch, Hans
1734-35 Detharding, Georg
1735-36 Holberg, Ludvig
1736-37 Wöldike, Marcus
1737-38 Hojer, Andreas
1738-39 Horrebow, Peder Nielsen
1739-40 Reuss, Jeremias Friderich
1740-41 de Buchwald, Balthazar Johan
1741-42 Thestrup, Christian
1742-43 Wöldike, Marcus
1743-44 Detharding, Georg
1744-45 Gram, Hans
1745-46 Bloch, Søren
1746-47 Scheidt, Christian Ludvig
1747-48 Horrebow, Peder Nielsen
1748-49 Reuss, Jeremias Friderich
1749-50 de Buchwald, Balthazar Johan
1750-51 Holm, Peder
1751-52 Anchersen, Hans Peter
1752-53 Kofoed Ancher, Peder
1753-54 Kall, Johan Christian
1754-55 Rosenstand-Goiske, Peder
1755-56 Friis, Christen Lodberg
1756-57 Møllmann, Bernhard
1757-58 Bang, Hans Otto
1758-59 de Buchwald, Balthazar Johan
1759-60 Anchersen, Hans Peter
1760-61 Holm, Peder
1761-62 Kall, Johan Christian
1762-63 Kofoed Ancher, Peder
1763-64 Rosenstand-Goiske, Peder
1764-65 Møllmann, Bernhard
1765-66 Kratzenstein, Christian Gottlieb
1766-67 Cramer, Johan Andreas
1767-68 Kofoed Ancher, Peder
1768-69 Horrebow, Christen
1769-70 Holm, Peder
1770-71 Kall, Johan Christian
1771-72 Kratzenstein, Christian Gottlieb
1772-73 Hübner, Martin
1773-74 Balle, Nicolai Edinger
1774-75 Kofoed Ancher, Peder
1775-76 Janson, Hector Frederik
1776-77 Rottbøll, Christen Friis
1777-78 de Obelitz, Balthazar Gebhard
1778-79 Hornemann, Claus Frees
1779-80 Kratzenstein, Christian Gottlieb
1780 Schlegel, Johan Heinrich (dør i rektoratet)
1780-82 Balle, Nicolai Edinger
1782-83 Colbiørnsen, Jacob Edvard
1783-84 Kall, Abraham
1784-85 Janson, Hector Frederik
1785-86 Kratzenstein, Christian Gottlieb
1786-87 Riisbrigh, Børge
1787-88 Hornemann, Claus Frees
1788-89 Colbiørnsen, Jacob Edvard
1789-90 Bugge, Thomas
1790-91 Moldenhawer, Daniel Gotthilf
1791-92 Nørregaard, Lauritz
1792-93 Kall, Nicolai Christoffer
1793-94 Hornemann, Claus Frees
1794-95 Baden, Jacob
1795-96 Saxtorph, Mathias
1796-97 Münter, Friedrich Christian Carl Hinrich
1797-98 Saxtorph, Mathias
1798-99 Kall, Abraham
1799-1800 Moldenhawer, Daniel Gotthilf
1800-01 Tode, Johan Clemens
1801-02 Bugge, Thomas
1802-03 Münter, Friederich Christian Carl Hinrich
1803-04 Schlegel, Johan Frederik
1804-05 Kall, Nicolai Christoffer
1805-06 Hornemann, Claus Frees
1806-07 Bang, Frederik Ludvig
1807-08 Treschow, Niels
1808-09 Müller, Peter Erasmus
1809-10 Hurtigkarl, Frederik Theodor
1810-11 Bugge, Thomas
1811-12 Hornemann, Claus Frees
1812-13 Schlegel, Johan Frederik
1813-14 Thorlacius, Børge
1814-15 Müller, Peter Erasmus
1815-16 Saxtorph, Johan Sylvester
1816-17 Wolf, Jacob Andreas
1817-18 Hornemann, Claus Frees
1818-19 Hurtigkarl, Frederik Theodor
1819-20 Herholdt, Johan David
1820-21 Schow, Niels
1821-22 Wad, Gregers
1822-23 Møller, Jens
1823-24 Bornemann, Matthias Hastrup
1824-25 Bang, Oluf Lundt
1825-26 Ørsted, Hans Christian
1826-27 Rahbek, Knud Lyne
1827-28 Müller, Peter Erasmus
1828-29 Schlegel, Johan Frederik
1829-30 Saxtorph, Johan Sylvester
1830-31 Hornemann, Jens Wilken
1831-32 Oehlenschläger, Adam Gottlob
1832-33 Møller, Jens
1833-34 Kolderup-Rosenvinge, Janus Lauritz Andreas
1834-35 Herholdt, Johan David
1835-36 Engelstoft, Christian Thorning
1836-37 Werlauf, Erich Christian
1837-38 Clausen, Henrik Nicolai
1838-39 Larsen, Johannes Ephraim
1839-40 Bang, Oluf Lundt
1840-41 Ørsted, Hans Christian
1841-42 Brønsted, Peter Oluf
1842-43 Scharling, Carl Emil
1843-44 Scheel, Anton Wilhelm
1844-45 Esricht, Daniel Frederik
1845-46 Sibbern, Frederik Christian
1846-47 Oehlenschläger, Adam Gottlob
1847-48 Engelstoft, Christian Thorning
1848-49 Bornemann, Frederik Christian
1849-50 Stein, Sophus August Vilhelm