Rektorer 1850-1936

Antallet af universitetsprofessorer voksede efter 1788 og var i 1850 nået op på ca. 50. Derfor var det efter 1788 ikke længere muligt at opretholde et Konsistorium, der omfattede samtlige professorer. Det førte til, at et stadig større antal universitetslærere reelt var udelukkede fra at deltage i universitetets ledelse og i at kunne beklæde rektorposten.

Derfor oprettedes i 1850 Den Akademiske Lærerforsamling, der bestod af samtlige fastansatte universitetslærere. Den skulle drøfte og komme med indstilling i de sager af mere principiel karakter, som den fik forelagt af rektor og Konsistorium, men dens måske vigtigste opgave var at være valgforsamling for valg til Konsistorium og rektoratet. Reelt blev den hævdvundne turnusordning mellem fakulteterne omkring rektorvalget opretholdt.

Valgperioden var stadig et år, men man kan i perioden se en stigende tendens til genvalg, og til at stadig flere professorer afstår fra at lade sig vælge som rektor, mens et fåtal beklæder posten mange gange.

1850-51 Ørsted, Hans Christian (dør i rektoratet)
1851-53 Clausen, Henrik Nicolai
1853-55 Larsen, Johannes Ephraim
1855-57 Madvig, Johan Nicolai
1857-59 Forchhammer, Georg
1859-61 Bornemann, Frederik Christian
1861-62 Scharling, Carl Emil
1862-63 Clausen, Henrik Nicolai
1863-64 Madvig, Johan Nicolai
1864-65 Clausen, Henrik Nicolai
1865-66 Gram, Frederik Terkel Julius
1866-67 Madvig, Johan Nicolai
1867-68 Westergaard, Niels Ludvig
1868-69 Buntzen, Andreas
1869-70 Clausen, Henrik Nicolai
1870-71 Madvig, Johan Nicolai
1871-72 Aagesen, Andreas
1872-73 Steen, Adolph
1873-74 Hermansen, Christen
1874-75 Nellemann, Johannes Magnus Valdemar
1875-76 Ussing, Johan Louis
1876-77 Panum, Peter Ludvig
1877-78 Holten, Carl Valentin
1878-79 Madvig, Johan Nicolai
1879-80 Goos, August Hermann Ferdinand Carl
1880-81 Nielsen, Rasmus
1881-82 Johnstrup, Johannes Frederik
1882-83 Holm, Peter Edvard
1883-84 Reisz, Carl Martinus
1884-85 Scharling, Carl Henrik
1885-86 Ussing, Johan Louis
1886-87 Thomsen, Hans Peter Jørgen Julius
1887-88 Scharling, Hans William
1888-89 With, Carl Edvard
1889-90 Madsen, Peder
1890-91 Holm, Peter Edvard
1891-92 Thomsen, Hans Peter Jørgen Julius
1892-93 Matzen, Henning
1893-94 Reisz, Carl Martinus
1894-95 Wimmer, Ludvig Frands Adelbert
1895-96 Zeuthen, Hieronymus Georg
1896-97 Scharling, Carl Henrik
1897-98 Deuntzer, Johan Henrik
1898-99 Reisz, Carl Martinus
1899-1900 Steenstrup, Johannes Christoffer H.R.
1900-01 Thiele, Thorvald Nicolai
1901-02 Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter
1902-03 Høffding, Harald
1903-04 Madsen, Peder
1904-05 Lassen, Julius Severin Vilhelm
1905-06 Bohr, Christian Harald Lauritz Peter Emil
1906-07 Zeuthen, Hieronymus Georg
1907-08 Gertz, Martin Clarentius
1908-09 Torp, Carl
1909-10 Salomonsen, Carl Julius
1910-11 Erslev, Kristian Sofus August
1911-12 Buhl, Frants Peder Villiam
1912-13 Jungersen, Hector Frederik Estrup
1913-14 Jacobsen, Johannes Christian
1914-15 Westergaard, Harald Ludvig
1915-16 Heiberg, Johan Ludvig
1916-17 Faber, Knud Helge
1917-18 Johansen, Wilhelm Ludvig
1918-19 Bentzon, Viggo
1919-20 Rovsing, Niels Thorkild
1920-21 Jespersen, Jens Otto Harry
1921-22 Biilmann, Einar Christian Saxtorph
1922-23 Bock, Johannes Carl
1923-24 Munch-Petersen, Hans Vilhelm
1924-25 Torm, Frederik Emanuel
1925-26 Fibiger, Johannes Andreas Grib
1926-27 Pedersen, Holger
1927-28 Knudsen, Martin Hans Christian
1928-29 Hjelmslev, Johannes Trolle
1929-30 Andersen, Johannes Oscar
1930-31 Birck, Lauritz Vilhelm
1931-32 Bloch, Carl Edvard
1932-33 Friis, Aage
1933-34 Nørlund, Niels Erik
1934-35 Østrup, Johannes Elith
1935-36 Nielsen, Axel Eduard Hjorth