Yderligere information

På disse sider kan du se, hvor og hvordan du får adgang til uddybende materiale om Københavns Universitets historie.

 • Arkiver og kunst 
  Københavns Universitets arkiv er velbevaret. Alle arkivalier fra før midten af det 20. århundrede er afleveret til Rigsarkivet, mens resten befinder sig på universitetet.
   
 • Litteratur
  Der findes en omfattende litteratur om Københavns Universitet.
   
 • Gavebøger som e-bøger
  Universitetet har gennem tiderne fremstillet gavebøger, der handler om forskellige aspekter af Københavns Universitet. De nyeste findes tillige som e-bøger.