14. marts 2006

Geologisk Museum

Geologisk Museum, indtil 1976 Mineralogisk Museum, har rødder tilbage til 1600-tallets samlinger som Museum Wormianum og Det Kongelige Kunstkammer.

Geologisk museum
I årene efter 1888 byggedes i randområdet rundt om Botanisk Have flere nye bygninger, således på hjørnet af Sølvgade og Farimagsgade den nye Polytekniske Læreanstalt. På hjørnet Sølvgade – Oster Voldgade blev opført et stort kompleks – arkitekt H.J. Holm – der oprindelig husede Universitetets Mineralogiske Museum og Kemisk Laboratorium, og som i dag er hjemsted for Geologisk Museum, hvor ikke mindst de righoldige arktiske samlinger er af international interesse.

Som universitetsmuseum kan Geologisk Museum føres tilbage til 1772, hvor Universitetets Nye Natural Theater blev indviet i Kommunitetsbygningen i Nørregade i København. I de første 120 år voksede samlingerne betydeligt, bl.a. ved tilgangen af private og kongelige samlinger. Ikke mindst har museet en meget vigtig arktisk samling. 

I 1893 flyttede museet sammen med Universitetets Kemiske Laboratorium til en nyopført bygning på Øster Voldgade i København.

I kraft af sin baggrund er Geologisk Museum centralt placeret i dansk og international geologisk forskning. Museet er en del af Geocenter København og indgår fra 2004 i Statens Naturhistoriske Museum. En vægudsmykning af Per Kirkeby blev indviet i 2004.

Læs mere om museet her.