28. august 2001

Botanisk Museum

Museets samlinger af planter blev grundlagt allerede i 1700-tallet, hvor der indgik planter fra såvel Danmark og Norge, de arktiske områder, de danske kolonier i vest- og ostindien og fra ekspeditioner, mest kendt er F.L. Nordens rejse op ad Nilen 1737-38 og rejsen til Yemen – Arabia Felix – Det Lykkelige Arabien 1761-67. Blandt de vigtigste indsamlinger fra det 19. århundrede kan nævnes A.S. Ørsteds samlinger fra Nicaragua og J.F. Schou´s samlinger fra hans deltagelse i korvetten Galatheas jordomsejling 1845-45. Samlingerne blev fra slutningen af 1700-tallet opbevaret i tilknytning til den botaniske have på Charlottenborg.

Flora Danica: Engblomme
Engblomme. På Botanisk Centralbibliotek opbevares Flora Danica, et af de mest markante monumenter fra det 18. århundredes danske oplysningstid. Det er et stateligt botanisk billedværk i 54 foliobind, hvor der på 3240 kobberstukne tavler er afbilledet enhver frem til værkets afslutning i 1883 fundet dansk blomsterplante, og et stort antal blomsterløse. Der er tale om en videnskabelig og kunstnerisk præstation af meget højt niveau.

I planerne for den nye Botanisk Have indgik som et helt naturligt element et museum, der foruden de omfattende samlinger også skulle rumme det værdifulde botaniske bibliotek, i dag Botanisk Centralbibliotek. Haven blev en succes, med den væsentlige hage, at den brugte mere end 600.000 kr. af de 750.000, der var afsat til hele projektet.

Da der på grund af de politiske omstændigheder ikke var mulighed for at opnå yderligere bevillinger, blev der tale om et reduceret museumsprojekt, der resulterede i en bygning, der stod færdig i 1877, arkitekt H.N. Fussing. Den var fra starten for lille, med en brandfarlig bærende trækonstruktion, idet der ikke var råd til jern, og – hvad der i længden har været mest fatalt – uden adgang for offentligheden.

Disse utilstrækkelige vilkår, som det endnu ikke for alvor har været muligt at ændre på en helt tilfredsstillende måde, har betydet, at museet altid har stået i skyggen af Universitetets øvrige museer, uagtet dets enestående samlinger.

Se mere om Botanisk Museum på www.botanik.snm.ku.dk