10. januar 2018

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har rod i Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet, der opstod, da der i 1848 blev indført et statsvidenskabeligt (økonomisk) studium ved Det Juridiske Fakultet.

Fra midten af 1900-tallet har fakultetet fået tilført en række nye fag: Sociologi i 1955, kultursociologi (overført fra Det Humanistiske Fakultet) og antropoligi/etnologi (overført fra Det Naturvidenskabelige Fakultet) i 1973, samfundsfag og statskundskab (overført fra Det Humanistiske Fakultet) i 1980 og psykologi (overført fra Det Humanistiske Fakultet) i 2004.

I 1994 skilte de retsvidenskabelige fag sig ud som et særligt juridisk fakultet.

Læs mere om fakultet på dets hjemmeside.