13. januar 2013

Det Naturvidenskabelige Fakultet

De naturvidenskabelige fag var kun sparsomt repræsenteret ved Københavns Universitet, da det blev grundlagt i 1479. I Det Filosofiske Fakultet fandtes fagene matematik, astronomi og fysik, hvor studiet dog først og fremmest var baseret på oldtidens tænkere; som Aristoteles, Euklid og Pythagoras. I Det Medicinske Fakultet fungerede kemi og botanik som hjælpefag.

Fakultetets segl

Fakultetets segl så sådan ud indtil udgangen af 2011.
Læs mere om dette og universitetets andre segl

Det 18. århundrede var en blomstringstid for europæisk naturvidenskab, hvilket også kom til at præge udviklingen på Københavns Universitet, om end det længe skete i et beskedent tempo. Med den nye universitetsfundats blev der oprettet et antal nye professorater, heraf flere i naturvidenskaberne, som fra 1805 blev samlet i Det Filosofiske Fakultet. I samme år blev H.C. Ørsted professor i fysik, og ikke mindst takket være en ihærdig indsats fra hans side lykkedes det i løbet af det næste halve århundrede at udbygge og selvstændiggøre naturvidenskaberne ved Københavns Universitet. En udvikling, der kulminerede med oprettelsen af Det Matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, universitetets femte, med professorater i astronomi, matematik, fysik, kemi, botanik, zoologi og mineralogi, i 1850.

Fakultetets udbygning er siden fortsat gennem 1800- og 1900-tallet med stadig stigende styrke.

1. januar 2012 fusionerede Det Naturvidenskabelige Fakultet med de ikke-veterinære dele af Det Biovidenskabelige Fakultet og blev til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Læs mere om fakultetets på dets websted.