19. september 2015

Prorektor

Prorektor er en stedfortræder for rektor på et dansk universitet.

Rektorkæden

En forgyldt kopi af rektorkæden blev tidligere brugt af prorektor ved vikariat for rektor.

I ældre tid, hvor rektoratet skiftede årligt, fungerede den senest afgåede rektor som prorektor. I 1936 indførtes prorektorvalg  på Københavns Universitet. Fra 1993 har det været op til det enkelte universitet at afgøre om det vil have en, eventuelt flere prorektorer. Prorektor blev indtil 1970 på Københavns Universitet valgt af den Akademiske Lærerforsamling, og blev herefter indtil 2004 valgt af de ansatte og studerende blandt universitetets fastansatte videnskabelige personale. I henhold til universitetsloven af 2003 ansættes prorektor af rektor, efter at stillingen har været slået op eksternt.