Rektor – Københavns Universitet

10. marts 2017

Rektor

Rektor betyder på latin leder eller styrer, og er betegnelse for embedsmænd i provinsadministrationen i det senromerske rige. I Danmark – som i andre lande – blev det fra middelalderen betegnelsen for den faglige og administrative leder af latinskolerne og fra 1479 også universitetet (Rector magnificus). I nutiden bruges rektortitlen bredt af lederne af uddannelsesinstitutioner på gymnasieniveau og derover. I England er betegnelse rektor ikke knyttet til uddannelsessystemet, men anvendes i stedet af ledende sognepræster.

Rektor Mogens Fog

Rektor Mogens Fog i 1968 med rektorkæde og den nye rektorkappe på.

Universitetets Rektor

Københavns Universitet skulle ifølge Sixtus 4.'s bulle fra 1475 indrettes med universitetet i Bologna som forbillede. I praksis blev det nu nok mere det moderne universitet i Köln, der blev brugt som paradigme. Her havde vicekansler Peder Albertsen, der stod for det praktiske arbejde med oprettelsen, studeret, men som i Bologna skulle Københavns Universitet have en rektor. Og ifølge retshistorikeren Henning Matzen kan universitetets grundlæggelse regnes fra selve det øjeblik, hvor dets første rektor – Teologen Jesper Henrichsen – blev valgt.
 

Valget af rektor foregik før 1536 i Kongreationen, der var forsamlingen af vigtigste professorer. Kongreationen blev efter reformationen, hvor universitetet for første gang fik tillagt faste lærestole, afløst af Konsistorium, hvor  alle de faste professorer oprindeligt havde sæde. Til 1850 forgik rektorvalget i Konsistorium, hvor der gennem tiderne har været forskellige valgordninger. I henhold til universitetsloven fra 2003 er det nu universitetsbestyrelsen, der ansætter rektor. Første rektor under denne ordning, var Ralf Hemmingsen, der tiltrådte embedet 1. november 2005.

Rector magnificus

Ved de tyske og flere nordiske universiteter er rector magnificus betegnelsen for den øverste leder af et universitet. I Danmark har titlen rector magnificus været tillagt rektor for Københavns Universitet fra grundlæggelsen i 1479. Derimod anvendes den ikke ved andre danske universiteter og højere læreanstalter. Tiltaleformen magnifice rectore bruges i et vist omfang endnu i ind- og udland ved akademiske højtideligheder.

En fuld oversigt over alle universitetets rektorer kan ses i Rektorer ved Københavns Universitet.