3. juni 2000

Akademiske Lærerforsamling, Den

Den Akademiske Lærerforsamling blev indført ved kongelig bekendtgørelse 18. september 1850 og omfattede alle universitetets fastansatte lærere. Den havde som opgave at vælge universitetets rektor og medlemmer af Konsistorium samt at tage stilling til sager af vigtighed for universitetet, som blev forelagt den af rektor og Konsistorium.

Konsistoriemøde

Her ses et konsistoriemøde under Thor A. Baks rektorperiode (1972-1976).

Lærerforsamlingen havde oprindelig ikke noget fast mødelokale, men efter Første Verdenskrig blev det store rum på 1. sal midt i Kommunitetsbygningen i Nørregade 10, kendt som Mødelokale 3, anvendt som mødelokale for Den Akademiske Lærerforsamling - indrettet med en tidstypisk møblering med hvidlakerede stole og borde.

I løbet af det 1900-tallet udviklede sig den tradition, at rektor inviterede Den Akademiske Lærerforsamling til en spisning. Ifølge den tidligere rektor professor, dr.phil. Morten Lange indgik østers som et fast punkt på menuen.
 
Den Akademiske Lærerforsamling blev ophævet med Universitetsstyrelsesloven af 4. juni 1970. Efter afskaffelsen af Den Akademiske Lærerforsamling i 1970 blev lokalet benyttet som mødelokale for det nye store Konsistorium - bestående af 40 medlemmer.