Akademiske Lærerforsamling, Den – Københavns Universitet

Universitetshistorie > Leksikon > A > Akademiske Lærerforsam...

03. juni 2000

Akademiske Lærerforsamling, Den

Den Akademiske Lærerforsamling blev indført ved kongelig bekendgørelse 18. september 1850, og omfattede alle universitetets fastansatte lærere. Den havde som opgave at vælge universitetets rektor og medlemmer af Konsistorium, samt at tage stilling til sådanne sager af større vigtighed for universitetet, som blev forelagt den af rektor og Konsistorium.

Konsistoriemøde

Her ses et konsistoriemøde under Thor A. Baks rektorat (1972-1976).

Lærerforsamlingen havde oprindelig ikke noget fast mødelokale. Men efter Første Verdenskrig blev det store rum på 1. sal midt i Kommunitetsbygningen i Nørregade 10, kendt som Mødelokale 3, anvendt som mødelokale for Den Akademiske Lærerforsamling. Rummet havde man indrettet med en for tiden karakteristisk møblering med hvidlakerede stole og borde.

I løbet af det 20. århundrede udviklede sig den tradition, at rektor inviterede Den Akademiske Lærerforsamling til en spisning. Ifølge den tidligere rektor professor, dr.phil. Morten Lange indgik østers som et fast punkt på menuen.
 
Den Akademiske Lærerforsamling blev ophævet med Universitetsstyrelsesloven af 4. juni 1970. Efter afskaffelsen af Den Akademiske Lærerforsamling i 1970 blev lokalet brugt som mødelokale for det nye store Konsistorium - bestående af 40 medlemmer.