16. juni 2011

Ørnen - Det himmelske lys

Oven over universitetets hovedindgang på Frue Plads sidder en ørn og nedenunder en indskrift, der lyder: Coelestem adspicit lucem, ordret: ”(den/ørnen) skuer det himmelske lys”. Skriften refererer til ørnen, der fra portalen på Københavns Universitets hovedbygning skuer imod det himmelske lys.

Ørnen

Ørnen der pryder indgangen til universitetets hovedbygning.

Da universitetets hovedbygning stod færdig i 1836, blev ørnen opsat efter forslag fra professor i teologi M.H. Hohlenberg. Ørnen har helt fra oldtiden været imperiets symbol, og optræder således som symbol for det romerske kejserrige, senere for det tysk-romerske kejserige, det russiske zarrige, Napoleons kejserdømme og det tyske kejserrige efter 1870.

Man mente i ældre tid, at ørnen som den eneste fugl tålte at se direkte ind i solen. Ørnen er ikke noget almindelig brugt symbol for universiteter, men Hohlenberg så i ørnens høje flugt og skarpe blik, der tåler og stræber mod solens lys, et symbol på tanken og granskningen. For at angive betydningen af det usædvanlige universitetssymbol affattede han den ledsagende indskrift.

Ørnen har siden været et flittigt brugt symbol for Københavns Universitet, også i mindre højstemte sammenhænge. Således havde det beskedne blad, som universitetet udgav indtil begyndelsen af 1970'erne - med opslag af stillinger og legater, meddelelser om gæsteforelæsninger - som eneste illustration billedet af ørnen, hvorfor bladet i vide kredse blev omtalt med det uærbødige "Hønseavlertidende".

I dag anvendes ørnen ikke længere som bomærke for Københavns Universitet, som siden 2000 har haft et gennemarbejdet designprogram med universitetsseglet som grundelement.