27. september 2005

Frue Plads

Englændernes bombardementet af København 3.-5. september 1807 ramte universitetet hårdt: Universitetsbygningen mod Vor Frue Kirkegård samt professorresidenserne på hjørnerne af Fiolstræde og Store Kannikestræde udbrændte, og det samme gjaldt Frue Kirke. Derimod blev Kommunitetsbygningen ud mod Nørregade og det lille Konsistoriehus inde på Universitetsfirkanten skånet.

Frue Plads med beskyttelsesrum fra 1940-45.

Universitetet benyttede sammen med Magistraten lejligheden til at sløjfe kirkegården, og i stedet blev den nuværende Frue Plads anlagt.

Herefter tog man fat i genopbygningen. Tidens førende arkitekt, C.F. Hansen, begyndte arbejdet på den nye Frue Kirke 1811, og byggeriet var afsluttet 1829.

C.F. Hansen fik også overdraget opgaven med den nye Vor Frue Skole, der før bombardementet havde ligget under snævre forhold i Dyrkøb. Ved et mageskifte med universitetet erhvervede skolen grunden langs Fiolstræde, hvor en af de udbrændte residenser havde ligget, og C.F. Hansens skolebygning kunne tages i brug i 1816.

Skolen havde ønsket at skifte navn til Københavns Katedralskole, men på grund af protester fra Roskilde Katedralskole fik skolen i 1817 i stedet navnet Metropolitanskolen. Da den i midten af 1930'erne flyttede til Nørrebro, overtog universitetet bygningen og anvendte den indtil udgangen af 2016 under navnet Metroannekset.

På nordsiden af Frue Plads overfor kirken stod arkitekt Peder Malling for opførelsen af universitetets nye hovedbygning, der blev indviet i 1836.

Læs også om Busterne foran hovedbygningen.

Emner