Fakultetsrækkefølgen – Københavns Universitet

Universitetshistorie > Leksikon > F > Fakultetsrækkefølgen

04. januar 2005

Fakultetsrækkefølgen

Ved grundlæggelsen i 1479 blev Københavns Universitet organiseret i de fire fakulteter, der var det normale ved de middelalderlige universiteter: Teologi, Jura, Medicin og Filosofi, her nævnt i den traditionelle rangorden. Denne spillede en stor rolle. Det Teologiske Fakultet var uomtvisteligt det fornemste, og Det Filosofiske Fakultet, hvis oprindelige funktion var at være forskole til de øvrige, det lavest rangerende. Ind imellem disse to kom Det Juridiske og Det Medicinske Fakultet.

Dekanerne til årsfest, siddende i den officielle rækkefølge

Dekanerne til årsfest, siddende i den officielle rækkefølge.

Tydelig rangorden

Denne rangorden er gennem tiderne kommet til syne på forskellig vis: Man talte om de tre højere fakulteter, hvis højeste akademiske grad var doktorgraden modsat Det Filosofiske Fakultet, hvis højeste grad indtil 1824 var magistergraden. En anden nok så substantiel markering af rangfølgen finder man i de professorlønninger, der efter reformationen blev fastlagt i universitetsfundatsen fra 1539. Her fik de teologiske hver professorer 300 gylden årligt, juristen 200 gylden, medicinerne 150 og de filosofiske lærere 100 gylden. En lønforskel, der først blev endelig udlignet med universitetsfundatsen i 1732.

Endelig blev fakultetsrækkefølgen fulgt ved de akademiske processioner. Således som det stadig er tilfældet ved Københavns Universitets to årlige fester, immatrikulationen og årsfesten, hvor rektor og dekaner spadserer ind i festsalen efter den klassiske fakultetsrangfølge.

Fakultetsopdelingen ved Københavns Universitet har gennem århundrederne været forbløffende stabil. Og at Det Medicinske Fakultet i 1842 blev lagt sammen med Kirurgisk Akademi til Det Lægevidenskabelige – nu Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – eller at Det Juridiske Fakultet i 1848 omdannedes til Det Rets- og Statsvidenskabelige – fra 1973 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, ændrede ikke ved rangfølgen.

Ændringer i struktur og rækkefølge

I 1850 forlod de naturvidenskabelige professorer Det Filosofiske Fakultet og dannede Det Matematisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Universitetets femte.

I 1993 udskiltes juraen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som Det Juridiske Fakultet. Det gav anledning til visse diskussioner om fakultetets placering i rangfølgen, idet Det Juridiske Fakultet fandt, at det var arvtageren af det gamle juridiske fakultet fra 1479, og derfor burde overtage pladsen som nummer to i den akademiske fakultetsrangfølge. Således blev det, men af praktiske grunde blev fakultetet i administrativ sammenhæng placeret som nummer seks.

I 2007 trådte Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet ind i Københavns Universitet som hensholsvis Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, og Det Farmaceutiske Fakultet. Det fik universitetets ledelse til at afskaffe den traditionelle fakultetsrækkefølge, der blev erstattet af den alfabetiske rækkefølge. Det har yderligere fået den lidt pudsige konsekvens, at de to nye fakulteter nu er nummer et og to, efterfulgt af det lavest rangerende af de klassiske fakulteter, Det Humanistiske. Dette gælder i alle andre sammenhænge end ved indmarchen i festsalen ved de akademiske fester, hvor dekanerne for de to nye fakulteter, Det Biovidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet, marcherer ind som den henholdsvis næstsidste og sidste.