3. januar 2012

Magister

Magister betyder på latin: en forstander, formand, bestyrer, direktør, leder, anfører mv. Betydninger, der også ligger i den danske form "mester". Magistergraden var en akademisk grad ved de middelalderlige universiteter, der som andre grader blev erhvervet ved udarbejdelse og forsvar af en disputats. 

Den var den øverste grad i de filosofiske fakulteter, der i middelalderen var lavere rangeret end de teologiske, juridiske og medicinske og modsvarede disses doktorgrad.

Således også i Danmark frem til 1824, hvor der blev indført en filosofisk doktorgrad svarende til de andre fakulteters doktorgrad. I perioden 1824-1854 var magistergraden dog en sjældent benyttet lavere grad benyttet af humaniora og naturvidenskab. I 1854 blev magistergraden afskaffet.

I nutiden bruges betegnelsen magister først og fremmest som samlebegreb for personer, der har en universitetseksamen (cand.mag., cand.scient., mag.art. og mag.scient.) i humaniora eller naturvidenskab.

Læs her om Magisterkonferens.