Arkiver og kunst

Universitetets arkiv, der går tilbage til før grundlæggelsen i 1479, er delt i en ældre del, der opbevares på Rigsarkivet, og en nyere del, der opbevares på universitetet. En særlig afdeling af arkivet består af samlingen af bygningstegninger. Desuden er alle originalkunstværker på universitetet registreret i kunstregistranten.

Arkivet indtil cirka 1965

Spørgsmål vedrørende det historiske arkiv rettes til FA-Journal eller Rigsarkivet.
Det gamle arkiv er registreret i to registraturer:

1) Københavns Universitets Arkiv 1479 til cirka 1910
Udgivet af Rigsarkivet, København 1978, 467 s., ISBN 87.7497-0496.

2) Registratur over Københavns Universitets Arkiv cirka 1910 til cirka 1965
(Ingrid Skovsmose Jensen)
Udgivet af Københavns Universitet, Arkiv- og Dokumentationsafdelingen, 1989, 386 s. Tilgængelig på Københavns Universitet, FA-Journal, Københavns Universitets Bibliotek (KUBIS) og på Rigsarkivet.

Arkivet efter cirka 1965

Alle spørgsmål vedrørende adgang til universitetets arkiver efter cirka 1965, dvs. de arkivalier, der ikke er omfattet af de to ovennævnte registraturer, rettes til FA-Journal.

Bygningstegninger

Bygningstegninger – de nyere tegninger

Campus Service administrerer samlingen af tegninger over universitetets bygninger.

De nyere tegninger, der anvendes i den daglige bygningsdrift er i det store og hele digitaliserede og samlet Bygningsregisteret der er en del af universitetets administrative it-systemer.  Adgang til Bygningsregisteret er forbeholdt ansatte på Københavns Universitet og kræver særlig adgangskode.

Oplysninger om Bygningsregisteret fås ved henvendelse til bygningskonstruktør Stephan Tousgaard, Campus Service, stto@adm.ku.dk, telefon 35 32 22 15.

Bygningstegninger – de ældre tegninger

Københavns Universitet overtog i 2003 kongelig bygningsinspektør David Bretton-Meyers samling af tegninger vedrørende universitetets bygninger. Der er tale om en historisk værdifuld samling af tegninger, der for enkeltes vedkommende er mere end 200 år gamle.

Efter at universitetet har kopieret de relevante tegninger til indscanning i Bygningsregisteret, er Bretton-Meyers samling af tegninger vedrørende universitetets bygninger overdraget til Kunstakademiet, Samlingen af Kort og Arkitektekturtegninger.

Oplysninger om og adgang til de ældre bygningstegninger fås ved henvendelse til arkitekt Ingelise Heine Bengtson, Campus Service, ingelise.bengtson@adm.ku.dk, telefon 28 75 28 00.

Kunst

Kunstsamlingen består af godt 3.000 større og mindre værker, der befinder sig på universitetets mange adresser rundt omkring i byen. Værkerne er samlet i kunstregistranten, der omfatter al originalkunst på universitetet, det vil sige originale malerier, grafik, tegninger, skulpturer samt afstøbninger af skulpturer.

Ansvarlig for kunstregistranten: arkitekt Ingelise Heine Bengtson, Campus Service, ingelise.bengtson@adm.ku.dk, telefon 28 75 28 00.