Arkiver og kunst

Universitetets arkiv, der går tilbage til grundlæggelsen i 1479, befinder sig på Rigsarkivet, hvortil universitetet løbende afleverer nyere arkivalier og data. Fremsøgning og bestilling af arkivalier og data vedrørende universitetet foregår på Rigsarkivet.

En særlig del af arkivet består af samlingen af bygningstegninger. Desuden er alle originalkunstværker på universitetet registreret i Kunstregistranten.

Arkivet

Universitetets ældste arkiv er registreret i to registraturer:

1) Københavns Universitets Arkiv 1479 - ca. 1910
Udgivet af Rigsarkivet, København 1978, 467 s., ISBN 87-7497-0496.

2) Ingrid Skovsmose Jensen: Registratur over Københavns Universitets Arkiv ca. 1910 - ca. 1965. Udgivet af Københavns Universitet, Arkiv- og Dokumentationsafdelingen, 1989, 386 s., ISBN: 87-87848-29-5. Tilgængelig på Rigsarkivet eller Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek.

For alle arkivalier vedr. Københavns Universitet, også efter ca. 1965, gælder, at de fremsøges og bestilles på Rigsarkivet.

Bygningstegninger

Nyere tegninger

Campus Service administrerer samlingen af tegninger over universitetets bygninger.

De nyere tegninger, der anvendes i den daglige bygningsdrift er i det store og hele digitaliserede og samlet i Bygningsregisteret der er en del af universitetets administrative it-systemer.

Ældre tegninger

Københavns Universitet overtog i 2003 kongelig bygningsinspektør David Bretton-Meyers samling af tegninger vedrørende universitetets bygninger. Der er tale om en historisk værdifuld samling, der for enkeltes vedkommende er mere end 200 år gamle. Efter at universitetet havde indscannet de relevante tegninger til Bygningsregisteret, blev samlingen overdraget til Kunstakademiets samling af kort og arkitekturtegninger.

Oplysninger om de ældre bygningstegninger fås ved henvendelse til arkitekt Ingelise Heine Bengtson, Campus Service, ingelise.bengtson@adm.ku.dk, telefon 28 75 28 00.

Kunst

Kunstsamlingen består af godt 3.000 større og mindre værker, der befinder sig på universitetets mange adresser rundt omkring i byen. Værkerne er samlet i Kunstregistranten, der omfatter al originalkunst på universitetet, herunder malerier, grafik, tegninger, skulpturer samt afstøbninger af skulpturer.

Ansvarlig for Kunstregistranten: arkitekt Ingelise Heine Bengtson, Campus Service, ingelise.bengtson@adm.ku.dk, telefon 28 75 28 00.