Øjenvidneberetning fra studenteroprøret '68

Af Per Sichlau og Jan Ankler

Om Moderate Studenter

I tiden op til 1968 var der på Universitetet kraftig debat om de studerendes medindflydelse i Universitetets styrelse, således var der i april en stor demonstration på Frue Plads foran hovedbygningen, og de psykologistuderende besatte deres institut - vi må indrømme, at studenterrådet førte en aktiv politik i denne periode.

Imidlertid oplevede mange af os, at studenterrådet blev mere og mere optaget af emner uden for Universitetet, især omkring Vietnam og Verdensbanken - hvor vi var af den opfattelse, at de var til for at varetage de studerendes forhold.

Det førte til, at der i efteråret 1969 blev afholdt et møde i auditorium A i studiegården, hvor også den netop vedtagne lov om universiteternes styrelse, der gav undervisningsministeren bemyndigelse til at fastlægge de nærmere regler for valg til de styrende organer var på dagsordenen. Mødet førte til, at nogle af os fandt, at et forum med studenterrådet på den ene side og de konservative studenter på den anden var for snævert. Vi besluttede derfor at skabe en tværpolitisk gruppe og hermed var de Moderate Studenter skabt, og samtlige partier var repræsenteret i gruppen.

Vi fik af Universitetet stillet lokaler til rådighed i Fiolstræde, men flyttede senere til Studiestræde, i øvrigt på samme adresse som de konservative studenter.

Vi havde lige som de konservative studenter og studenterrådet et møde med undervisningsminister Helge Larsen og stillede herefter op til valget til de styrende organer. Der var ind til valget, der foregik i december 1970 en masse kontroverser med studenterrådet, der var af den opfattelse, at de havde eneret til besættelse af pladserne i de styrende organer. Da dette ikke var muligt boykottede de valget. Det skal nævnes, at der aldrig var tale om voldelige episoder.

Ved valget i 1970 til konsistorium fik de konservative studenter 5 pladser medens vi fik 6, og, Per Sichlau, havde den ære at blive valgt som nr. 1. Ved valget i december 1971 fik vi 7 ud af de 11 pladser, de konservative studenter fik 4 pladser.

Vi var medlem af Moderate Studenter i lidt over 2 år, og deltog i 2 valgkampagner, og vi, det vil sige David Rehling og Per Sichlau fik den ære, ved immatrikulationsfesten i 1971 at byde de nye studerende velkommen.

Det var en utrolig lærerig og spændende tid, og selv om bølgerne til tider gik højt, var der i Moderate Studenter et godt kammeratskab.

Blandt de studerende, der var aktive med hensyn til etablering af Moderate Studenter ud over Jan Ankler og Per Sichlau, kan nævnes, Anne Langberg, Boye Rinhart, Peter Duetoft, Villy Quade, Kaare Janson, Eva Smith, Martin Basse, Margit Michelsen, Stig Malmfred, Kim Hjort, Knud Just Rasmussen, Joel Strand og David Rehling.