24. september 2025

Zoologisk Museum

Universitetet gennemførte i 1800-tallet et betydeligt byggeprogram. En vigtig del heraf var opførelsen af tidssvarende bygninger til de to naturvidenskabelige museer. Den første var et nyt zoologisk museum, opført i årene 1864-71 på den sidste ledige større byggegrund i Universitetsfirkanten ud mod Krystalgade. Arkitekt var Christan Hansen, der arbejdede tæt sammen med museets direktør, zoologiprofessor Japetus Steenstrup. Den 2. november 1870 blev publikum for første gang lukket indenfor i udstillingerne.

Stik af Museumshallen i Krystalgade, Illustreret Tidende 1871.

Bygningen, der er af internationalt format, er interessant derved at den er det første eksempel på en bygning i Danmark, der er opført eksplicit med det formål at huse et museum. Mest markant ved bygningen er den smukke centralhal, der egentlig blot er en lysskakt. Dette var fordi at, det overordnede hensyn var at skaffe effektive kunstige lyskilder sådan så mest muligt dagslys kunne trænge ind i bygningen. Herved kunne det maksimale udstillingsareal opnås. Samlingerne blev herefter placeret omkring centralhallen.

Dette for sin tid hypermoderne midterhalsprincip blev senere kopieret i museerne i blandt andet Hamburg, Leiden og Paris. Også med hensyn til præsentationen stod museet for en nyskabelse, idet museets første direktør, professor Japetus Steenstrup, gennemførte, at museet blev organiseret i tre afdelinger: med de laveststående dyr – hvirveldyrene – i stueetagen, leddyrene i mezzaninetagen og de højeststående dyr i øverste etage, således at den besøgende så at sige blev ført op gennem evolutionen.

Museet kom til at opfylde et dobbelt formål: at være et instrument i den zoologiske undervisning og forskning og samtidig et populært besøgsmål for den københavnske og den danske befolkning.

I 1965 blev det gamle og utidssvarende museum lukket for publikum, og i 1970 kunne det nuværende Zoologisk Museum åbne for publikum i en nyopført bygning på hjørnet af Universitetsparken og Jagtvej på Nørre Campus. Denne gang tegnet af kongelig bygningsinspektør Preben Hansen.

Efter Zoologisk Museums flytning fra Krystalgade blev museumsbygningen i nogle år anvendt til undervisning, indtil den efter en gennemgribende istandsættelse i 1982 blev taget i anvendelse af universitetets administration.

Læs mere om Zoologisk Museums historie.