6. december 2021

Vicekansler, Peder Albertsen

Peder Albertsen (død 1517) blev i 1479 af Christian 1. udnævnt til vicekansler for det planlagte universitet med ansvar for at varetage de praktiske funktioner i forbindelse med dets grundlæggelse. Til opgaven hørte ikke mindst at udvælge universitetets første lærere, som Albertsen fandt i Köln. Han havde selv studeret i denne by, hvor han var blevet mag.art. og i 1474 tildelt den medicinske licentiatgrad. Han studerede videre i Rostock og efter universitetsgrundlæggelsen i København blev han dr.jur.

Han beholdt embedet som vicekansler til sin død i 1517, men virker ikke til at have deltaget meget i det daglige. Dog omfattede han universitetet med interesse. Det viser hans donation af bøger i 1482, der også betegner grundlæggelsen af universitetsbiblioteket. Albertsen støttede desuden aktivt etableringen af et bogtrykkeri i København. Han blev ligeledes valgt til rektor for perioden 1491/92. Ved siden af dette havde  han en omfattende karriere i Kong Hans' tjeneste, og han var både kannik og rådmand i København.

Læs mere om Universitetets kansler eller om Universitetsadministration gennem tiderne.