Vicekansler, Peder Albertsen – Københavns Universitet

Universitetshistorie > Leksikon > V > Vicekansler, Peder Alb...

06. december 2021

Vicekansler, Peder Albertsen

Peder Albertsen (-1517) blev i 1479 af Christian 1. udnævnt til vicekansler for det planlagte universitet, med den meget vigtige opgave at varetage de praktiske funktioner i forbindelse med dets grundlæggelse. Han var gennem omfattende studier i Köln, hvor han erhvervede den medicinske licentiatgrad. Herefter forbedrede han sine faglige kvalifikationer i Rostock, hvorfor han i 1479 blev dokter i kanonisk ret.

Han beholdt embedet som vicekansler til sin død i 1517, men virker ikke til at have deltaget meget i det daglige. Dog omfattedede han universitetet med interesse. Det viser hans donation af bøger i 1482, der også betegner grundlæggelsen af universitetsbiblioteket. Han blev ligeledes valgt til rektor for perioden 1491/92. Ved siden af dette havde  han en omfattende karriere i Kong Hans'- og Københavns tjeneste, og var således rådmand fra 1496 til sin død.

Læs mere om Universitetets kansler eller om Universitetsadministration gennem tiderne.