Universitetets kansler – Københavns Universitet

Universitetshistorie > Leksikon > U > Universitetets kansler

05. juli 2020

Universitetets kansler

Universiteter var kirkelige institutioner, og Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 efter tilladelse af Pave Sixtus 4. Derfor var det før reformationen en selvfølge, at det var biskoppen i Roskilde, der også var kongens kansler, det vil sige kirkelig, statslig og kongelig tilsynsmyndighed. Mellem reformationen og enevælden var det kongens kansler, der er universitetskansler.

asd

På Wilhelm Marstrands billede fra festsalen ses Roskilde-bispen Oluf Mortensen, der som kongens og universitetets kansler præsenterer det nye universitets ledelse for Christian 1.

Hvor meget reelt indhold denne funktion havde, tillader kilderne ikke at danne noget sikkert indtryk af. Meget afhang af den enkelte kansler. At kanslerens virksomhed også kunne være en byrde for universitetet ses for eksempel hos kansler Johan Friis, som universitetskansler i 1563 gennemførte et mageskifte mellem sig selv og universitetet. Mageskiftet var så urimeligt for universitetet, at Frederik 2. efter Johan Friis´ død tvang hans bo til at lade det gå tilbage.

Efter 1660 blev det statslige tilsyn med universitetet udøvet af særligt kongeligt udpegede patroner, indtil det i 1805 blev placeret i den nyoprettede universitets- og skoledirektion.

Læs mere om administrationen af universitetet i Universitetsadministration gennem tiderne.