9. oktober 2018

Stipendium Regium

Stipendium Regium – Kongens Rejsestipendium blev stiftet i 1569 som en del af Kommunitetet, og kan siges at være det første danske formelle forskeruddannelsesprogram.

Melchior Lorchs stik af Frederik II

Melchior Lorchs stik af Frederik 2.

Stipendiets formål var at sikre fire danske studerende – tre teologer og en mediciner – et ophold i udlandet. Disse skulle have erhvervet den filosofiske magistergrad, og skulle, som det fremgår af fundatsen, være kvalificerede til under udlandsopholdet at erhverve den teologiske eller medicinske doktorgrad. Således at de på den måde kunne kvalificere sig til et embede som biskop eller til et professorat ved universitetet.

Stipendiet var på 100 rigsdaler om året, en anseelig sum, der svarede til den juridiske professors årsgage, Klostrene i Sorø, Antvorskov og Ringsted, der endnu eksisterede i 1569, blev pålagt tilsammen at udrede de nødvendige 400 rigsdaler årligt.

Stipendium Regium fik sammen med flere privat stiftede rejselegater stor betydning for Københavns Universitet, i og med at  samtlige dansk- og norsk fødte professorer ved universitetet - frem til 1800 inden udnævnelsen - ofte tog på langvarige studieophold i udlandet. Det var med til at sikre, at det faglige niveau ved universitetet fulgte det europæiske.