Fangekælderen (Carceret) – Københavns Universitet

Universitetshistorie > Leksikon > F > Fangekælderen (Carceret)

07. januar 2005

Fangekælderen (Carceret)

Fangekælderen under Konsistoriehuset

Det er forkert, når kælderrummet med søjlerne til daglig kaldes fangekælderen. Den rigtige fangekælder er det lille forrum med toppede brosten, som i de ældre kilder ofte omtales som carceret.

Universitetet havde indtil 1770 sin egen jurisdiktion. Konsistorium fungerede som domstol for de studerende, der kom i konflikt med myndighederne. Frem til efter 1700 - den sidste dom på ophold i fangekælderen vi kender, er fra 1712 - var et typisk sanktionsmiddel et ophold i kælderen på vand og brød, rent bogstaveligt. Opholdets længde varierede: et par dage, en eller flere uger, eller indtil Konstitorium fandt, at studenten havde siddet længe nok. Indsatte har fordrevet tiden med at skrive deres navne i væggen. Ifølge domsprotokollerne var gadeuorden i drukken tilstand, for voldsom mishandling af russerne, klager over kommunitetsbespisningen typiske forseelser.

Læs mere om fangekælderen - en del af Konsistoriehuset.