7. januar 2005

Fangekælderen (Carceret)

Fangekælderen under Konsistoriehuset

Det er forkert, når kælderrummet med søjlerne til daglig kaldes fangekælderen. Den rigtige fangekælder er det lille forrum med toppede brosten, som i de ældre kilder ofte omtales som carceret.

Universitetet havde indtil 1770 sin egen jurisdiktion. Konsistorium fungerede som domstol for de studerende, der kom i konflikt med myndighederne. Frem til efter 1700 - den sidste dom på ophold i fangekælderen vi kender, er fra 1712 - var et typisk sanktionsmiddel et ophold i kælderen på vand og brød, rent bogstaveligt. Opholdets længde varierede: et par dage, en eller flere uger, eller indtil Konstitorium fandt, at studenten havde siddet længe nok. Indsatte har fordrevet tiden med at skrive deres navne i væggen. Ifølge domsprotokollerne var gadeuorden i drukken tilstand, for voldsom mishandling af russerne, klager over kommunitetsbespisningen typiske forseelser.

Læs mere om fangekælderen - en del af Konsistoriehuset.