5. august 2001

Bohr, Niels: Nobelprisen i fysik 1922

Niels Henrik David Bohr (7. oktober 1885 – 18. november 1962) begyndte sine studier i fysik på Københavns Universitet i 1903 og blev kandidat herfra i 1909. Efterfølgende skrev han disputatsen Studier over Metallernes Elektronteori, der gjorde ham til doktor i 1911.

Teoretisk fysik

I 1913 offentliggjort Bohr sin beskrivelse af atomets struktur, der senere er blevet kendt som Bohr-modellen og i 1916 blev han professor i teoretisk fysik på Københavns Universitet. 

Herefter oprettede Bohr Institut for Teoretisk Fysik, som han var leder af til sin død i 1962. I 1965 skiftede instituttet officielt navn til Niels Bohr Institutet. Instituttet benytter stadig den gamle stavemåde med kun et enkelt t efter u'et.

Nobelprisen

Bohrs arbejde med kvantemekanikken og atomets struktur var banebrydende, og hans arbejde førte til nye perspektiver i både fysikken, kemien, astronomien og biologien. I 1922 blev han som 37-årig tildelt Nobelprisen for sin forklaring af den teoretiske baggrund for grundstoffernes periodiske system.

Under Anden Verdenskrig måtte Bohr i 1943 flygte til USA, hvor han blev tilknyttet Manhattanprojektet. Efter hjemkomsten til Danmark i 1945 arbejdede han utrætteligt for at skabe forståelse for et fredeligt og åbent internationalt samarbejde om atomenergien.

Niels Bohr er blevet hædret på mangfoldige måder for sit videnskabelige arbejde. I 1947 blev han ridder af Elefantordenen, og foran Københavns Universitets hovedbygning på Frue Plads blev en buste af Niels Bohr, udført af billedhuggeren Jørgen Gudmundsen-Holmgreen, opstillet i 1965. Bohr blev foreviget på den danske femhundredekroneseddel, der var i omløb 1997-2009, og på frimærker udsendt i 1963 og 1985. Grundstoffet bohrium, der blev opdaget i 1981, er opkaldt efter ham, og det samme er Bohrs Tårn, opført 2017 i Carlsbergbyen i København. Niels Bohr boede i Carlsbergs æresbolig fra 1932 til sin død i 1962.

Niels Bohrs søn, Aage Bohr, modtog ligeledes Nobelprisen i fysik.

Emner