1. juni 2000

Akademiske borgere

Indtil 1771 havde universitetet sin egen jurisdiktion. Det betød, at det på mange måder var et selvstændigt samfund, en slags akademisk republik med egne love, politi- og domsmyndighed, egne domstole og eget fængsel. Lærere og studerende var borgere i dette samfund, hvori man blev optaget efter særlige ritualer.

Immatrikulationen var en juridisk proces, hvor en ny student rent formelt blev borger i denne akademiske republik. Immatrikulationen sluttede med, at russen fik overrakt et højtideligt akademisk borgerbrev sammen med de akademiske love og gav rektor hånd på at ville overholde lovene. Brevet var et bevis på, at man var indskrevet ved universitetet.