1. juni 2000

Akademiske borgere

Akademisk borgerbrev
Akademisk borgerbrev fra 1950. Det er på latin og indledes med "Qvod felix faustumque sit"; "Gid, det må blive til lykke og velsignelse". Klik på billedet for at se det i større format.

Studerende eller lærere på Københavns Universitet er gennem tiden blevet betegnet som akademiske borgere.

Indtil 1771 havde universitetet sin egen jurisdiktion. Det betød, at det på mange måder var et selvstændigt samfund, en slags akademisk republik med egne love, politi- og domsmyndighed, egne domstole og eget fængsel. Lærere og studerende var borgere i dette samfund, hvori man blev optaget efter særlige ritualer i forbindelse med immatrikulationen.

Immatrikulationen var en juridisk proces, hvor en ny student rent formelt blev borger i denne akademiske republik. Immatrikulationen sluttede med, at russen (den nye studerende) fik overrakt et højtideligt akademisk borgerbrev sammen med de akademiske love og gav rektor hånd på at ville overholde lovene. Brevet var et bevis på, at man var indskrevet ved universitetet. Udstedelsen af de akademiske borgerbreve ophørte i 1960'erne.