11. januar 2002

Carceret (Fangekælderen)

Det er forkert, når kælderrummet med søjlerne under Konsitoriehuset til daglig kaldes "fangekælderen". Den rigtige fangekælder er det lille forrum med toppede brosten, som i de ældre kilder ofte omtales som carceret.

Universitetet havde indtil 1770 sin egen jurisdiktion, og Konsistorium fungerede som domstol for de studerende, der kom i konflikt med myndighederne.

Frem til efter 1700 - den sidste dom på ophold i carceret, vi kender, er fra 1712 - var et typisk sanktionsmiddel et ophold i kælderen på vand og brød, rent bogstaveligt. Opholdets længde varierede: et par dage, en eller flere uger, eller indtil Konsistorium fandt, at studenten havde siddet længe nok. Indsatte har fordrevet tiden med at skrive deres navne i væggen. Ifølge domsprotokollerne var gadeuorden i drukken tilstand, for voldsom mishandling af russerne og klager over kommunitetsbespisning typiske forseelser.

Læs mere om carceret i opslaget: Konsistoriehuset.