Valkendorfs Kollegium – Københavns Universitet

Universitetshistorie > Leksikon > V > Valkendorfs Kollegium

04. januar 2021

Valkendorfs Kollegium

Danmarks ældste studenterkollegium blev oprettet i 1588 (fundats 1595) af rigshofmester Christoffer Valkendorf til Glorup (1525-1601). Kollegiet fik til huse i en gård i Skt. Peders Stræde, og skulle være bolig for 16 alumner. Frem til begyndelsen af 1800-tallet blev alumnerne udpeget af slægten Valkendorf, mens universitetet i øvrigt stod for styret.

Valkendorfs Kollegium

Valkendorfs Kollegium.

Bygningen, der havde overlevet brandene i 1600-tallet og bombardementet i 1807, blev i perioden mellem 1865-66 erstattet af den nuværende kollegiebygning (arkitekt Christian Hansen, kendt for blandt andet Kommunehospitalet og Zoologisk Museum). Antallet af alumner blev efter en ombygning i 1913 hævet til 21.

Adskillige kendte personer har været alumner på kollegiet gennem tiden. Af de mest kendte kan nævnes Johannes Ewald, N.F.S. Grundtvig, Steen Steensen Blicher, B.S. Ingemann og Herman Bang.

Valkendorfs Kollegium indgik i 1983 sammen med Regensen fra 1623, Borchs Kollegium fra 1689 og Elers Kollegium fra 1691 i Kollegiesamvirket, hvis formål er fortsat at sikre de gamle kollegiers mulighed for at opfylde deres formål.