4. januar 2021

Valkendorfs Kollegium

Valkendorfs Kollegium, Skt. Peders Stræde 14, er Danmarks ældste studenterkollegium. Det blev oprettet i 1588 (officielt indviet 26. februar 1589 og med fundats af 16. juli 1595) af rentemester og senere rigshofmester Christoffer Valkendorf til Glorup (1525-1601). Det fik til huse i det tidligere Hvidekloster, som Valkendorf netop havde erhvervet, og det fik tillagt en kapital på 6.100 rigsdaler. Kollegiet skulle være fribolig for 16 alumner, der desuden fik udbetalt et mindre stipendium i højst fem år. I begyndelsen blev alumnerne udpeget af Valkendorf selv og hans efterkommere, indtil opgaven i 1708 overgik til Københavns Universitet, der i forvejen stod for styret af kollegiet.

Valkendorfs Kollegium

Valkendorfs Kollegium.

Bygningen, der stammede fra 1500-tallets begyndelse, blev løbende istandsat og restaureret – navnlig efter Københavns brande i 1728 og 1795. I 1865 blev bygningen imidlertid anset for at være i så dårlig stand, at den blev nedrevet. Året efter stod en ny kollegiebygning parat, tegnet af arkitekt Christian Hansen (kendt for blandt andet Kommunehospitalet og Zoologisk Museum i Krystalgade). Den nye bygning blev opført tilbagetrukket på grunden og ikke ud til gaden, som den gamle bygning. Nybyggeriet medførte, at antallet af alumner blev forhøjet til 21 (siden forhøjet til 22). Sin nuværende skikkelse har bygningen efter en ombygning ved arkitekt Martin Borch i 1913, hvor der bl.a. blev tilføjet en kvistetage.

Adskillige kendte personer har været alumner på kollegiet gennem tiden. Blandt dem kan nævnes Johannes Ewald, N.F.S. Grundtvig, Steen Steensen Blicher, B.S. Ingemann og Herman Bang.

Valkendorfs Kollegium indgik i 1983 sammen med Regensen fra 1623, Borchs Kollegium fra 1689 og Elers' Kollegium fra 1691 i Københavns Universitets Kollegiesamvirke, der skal sikre de gamle kollegiers mulighed for fortsat at opfylde deres formål.