24. juli 2020

Universitetskvæsturen

Universitetskvæsturen blev oprettet i 1836 med ansvaret for universitetets, Kommunitetets, Polyteknisk Læreanstalts og Sorø Akademis økonomi. Universitetskvæsturen var placeret under den daværende skole- og universitetsdirektion, efter grundloven 1849, under de forskellige ministerier der gennem tiderne har haft ansvaret for universitetet.
 
Universitetskvæsturen blev reorganiseret i 1936 som Kuratoriet, under ledelse af en kurator, en kongelig udnævnt embedsmand. Denne var sideordnet med rektor. I 1970 blev Kuratoriet, der havde ansvaret for universitetets økonomi-, personale-, bygnings- og studieforvaltning, lagt sammen med universitetets akademiske forvaltning under rektors øverste ansvar og under universitetsdirektørens daglige ledelse.
 
 Læs mere om Kvæstoren, senere Kuratoren, i Universitetsadministration gennem tiderne.