19. oktober 2018

Studentersamfundet

Studentersamfundet blev stiftet i 1882, da et antal mere radikalt orienterede medlemmer af Studenterforeningen brød ud i misfornøjelse med foreningens linje. Studentersamfundet deltog aktivt i den politiske debat frem mod århundredeskiftet, men udøvede også en udstrakt social virksomhed som "Studentersamfundets Undervisningsrækker", museumsbesøg, arbejderkoncerter, oplæsninger og ikke mindst "Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede", der gennem sin gratis juridiske bistand fik meget stor betydning.

Efter århundredeskiftet, hvor mange af samfundets politiske idéer efterhånden var blevet realiseret, sygnede Studentersamfundet hen. Dog blev det i 1921 reorganiseret som et samlingssted for radikalt orienterede akademikere. Samfundet blev i det meste af det 20. århundrede rammen om til tider heftige stridigheder mellem de forskellige konstellationer på den politiske venstrefløj.