17. oktober 2018

Studenterforeningen

Studenterforeningen blev stiftet i København i 1820 som samlingssted for de studerende, der - efter at universitetsfundatsen af 1788 havde defineret universitetets rolle som uddannelsesstedet for statens embedsmænd - i stigende grad så sig som en vigtig stand. Fordi embedsmændene ligesom al videnskabelighed og moralsk tænkning udgik fra de studerende.

Studenterforeningen

Bygningen på H.C. Andersens Boulevard, hvor Studenterforeningen havde til huse 1910-1970.

Foreningen udviklede sig hurtigt til en selskabelig forening for mere velstillede studenter. Nogen politisk aktivitet var der i begyndelsen ikke tale om. Men fra 1830´erne blev Studenterforeningen i stigende grad rammen for de yngre akademikeres deltagelse i det politiske liv frem mod og efter grundloven i 1849. Studenterforeningen deltog ivrigt i den skandinavisme, der prægede det akademiske miljø især i første halvdel af 1800-tallet.

Foreningen flyttede, efter at holdt til i skiftende logier, i 1863 ind i et stateligt hus, opført af Daniel Herholdt og udsmykket af Constantin Hansen. I 1910 flyttede den så til en bygning på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Studiestræde. Ændringen i studenternes levevilkår fra 1960´erne, kombineret med en vis konservatisme i foreningens ledelse, svækkede økonomien så meget, at ejendommen måtte sælges i 1970, hvorefter foreningen har fortsat sin først og fremmest selskabelige virksomhed under mere beskedne rammer.

Læs også om Studentersamfundet (stiftet af medlemmer af Studenterforeningen).