9. februar 2018

Skt. Pedersstræde 5

Bygningen er en af de otte kannikeresidenser, universitetet overtog efter reformationen til brug som professorresidens.

Læs mere om denne og andre af bygningerne i Studiegården.