15. marts 2017

Rektormiddagen

Københavns Universitet fik med Universitetsstyrelsesloven af 4. juni 1970 en helt ny styreform, hvis grundidé var at inddrage så stor del af universitetets studenter og videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere i universitetets ledelse som muligt.

Dækket op til middag i festsalen

Dækket op til middag i festsalen.

Dette skete igennem en reorganisering af eksisterende organer som Konsistorium og fakultetsråd og oprettelse af nye organer som institutråd og studienævn.

Den traditionelle årlige middag, som rektor før styrelsesloven havde afholdt for Den Akademiske Lærerforsamling blev afløst af en årlig rektormiddag, hvori der deltager Konsistoriums – siden 2005 Bestyrelsens – medlemmer samt et antal eksterne gæster som universitetets resortminister og andre for KU centrale ministre.

Blandt de øvrige gæster er embedsmænd fra de "højere lag" på henholdsvis KU's og ministeriernes "højere lag".

Middagen er uformel, formålet er at give de mennesker, der i det daglige arbejder sammen om universitetets styrelse, lejlighed til uformelt samvær.