27. marts 2015

Pedelhånden

Pedelhånden og rektorkæden

Billedet er hentet fra Victor Petersens afhandling 1920 og viser gengivelsen af pedelhånden fra Resens Atlas oven over et foto af rektorkæden, og nederst et fotografi af pedelhånden.

Foruden de forskellige værdighedstegn (rektorkappe, rektorkæde, sceptre, sølvpokal)  som rektor har haft gennem tiderne, havde universitetet i ældre tid endnu et værdighedstegn, nemlig den såkaldte manus consistorialis eller pedellernes politistav.

Denne er senest omtalt af universitetsarkivar Victor Pedersen i 1920, hvor den endnu opbevaredes i Konsistoriums mødelokale. Hvornår den er bortkommet, vides ikke. Victor Petersen mener, at hånden er fra midten af 1600-tallet, muligvis før. Den blev brugt, når pedellerne for eksempel skulle arrestere en student og kunne, som Victor Petersen bemærker, ”i Nødstilfælde anvendes til mere slaaende Argumenter”.

Den var 44 cm lang og er omtalt i Resens Atlas: ”Men, hvis Nogen skal føres i Fængsel, faar Pedellen Ordre til at vise ham Konsistorialhånden. Den er af Malm, fæstet til en Arm eller Haandtag af Træ” (Victor Pedersens oversættelse).