6. november 2010

Kuratoriet

I 1936 blev universitetets ledelse ændret, og i den forbindelse blev embedet Universitetskvæsturen, der de sidste 100 år havde styret økonomien, omdannet til Kuratoriet. Dette var under ledelse af en Kurator, der fik øgede beføjelser.

Se mere om Kuratoriet i Universitetsadministration gennem tiderne.