12. marts 2019

Teologiske Fakultet, Det

Det Teologiske Fakultet blev oprettet sammen med universitetet i 1479. De middelalderlige universiteters hovedopgave var teologiske studier, og fakultetet var derfor det fornemste af de fire gamle fakulteter. Efter reformationen i 1536 fik universitetet som sin vigtigste opgave at uddanne præsterne til den evangelisk-lutherske kirke i Danmark og Norge.

Det Teologiske Fakultetet var efter reformationen stadig det fornemste, og dets professorer fik til det 18. århundrede en væsentlig bedre løn end de øvrige fakulteters. Også med hensyn til størrelse og uddannelsesvirksomhed var fakultetet til 1800-tallet universitetets største, og det var indtil 1736 det eneste fakultet, der kunne tilbyde en egentlig formel, kompetencegivende uddannelse.

Udviklingen af universitetets øvrige fakulteter og fag har ført til, at Det Teologiske Fakultet nu er universitetets mindste, men uddannelse af præster til den danske folkekirke er stadig fakultetets hovedopgave.

Læs mere på fakultetets hjemmeside.