21. november 2018

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det

Det tredje af de fire oprindelige fakulteter i 1479 var Det Medicinske Fakultet, hvis virksomhed til slutningen af 1500-tallet især var koncentreret omkring studiet af antikkens autoriteter som Hippokrates og Galen.

Selvom Det Medicinske Fakultet fra 1600-tallet opnåede et højt videnskabeligt niveau, foregik den praktiske lægeuddannelse i vidt omfang uden for universitetet. Det var fordi praktisk lægegerning, apotekervirksomhed og kirurgi ikke opfattedes som universitetsfag, og derfor for det meste var overladt til andre grupper som barberer og lignende.

De store anatomiske opdagelser i 1500- og 1600-tallet førte til en opblomstring af kirurgien, der nu kunne arbejde på langt mere sikker grund. I Danmark blev der i 1700-tallet oprettet egentlige kirurgiske læreanstalter. Vigtigst var Kirurgisk Akademi, der blev oprettet i 1785 som en selvstændig læreanstalt på universitetsniveau. Akademiets vigtigste opgave var uddannelsen af kirurger til hær og flåde, men også en meget stor del af praktiserende læger i Danmark fik i den følgende generation deres uddannelse her.

Universitetets medicinske fakultet og Kirurgisk Akademi blev i 1842 lagt sammen som til Det Lægevidenskabelige Fakultet. Dette blev starten på den moderne lægevidenskab i Danmark. I 1992 blev Tandlægehøjskolen i København lagt ind under fakultetet, der herefter fik sit nuværende navn, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

1. januar 2012 fusionerede den veterinære del af Det Biovidenskabelige Fakultet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere om fakultetet på dets hjemmeside.