10. januar 2018

Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udspringer af Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet - det nye navn, som Det Juridiske Fakultet fik, da der i 1848 blev indført et statsvidenskabeligt (økonomisk) studium.

Fra midten af 1900-tallet har fakultetet fået tilført en række nye fag: sociologi i 1955, kultursociologi (overført fra Det Humanistiske Fakultet) og antropoligi/etnologi (overført fra Det Naturvidenskabelige Fakultet) i 1973, samfundsfag og statskundskab (overført fra Det Humanistiske Fakultet) i 1980 og psykologi (overført fra Det Humanistiske Fakultet) i 2004.

I 1994 skilte de retsvidenskabelige fag sig ud som et særligt juridisk fakultet.

Læs mere på fakultetets hjemmeside.