22. december 2017

Rømer, Ole

Ole Rømer (1644-1710) blev født i Aarhus, og gik i skole i byens katedralskole, hvor han blandt andet viste talent for matematik. I 1662 blev han immatrikuleret ved Københavns Universitet, hvor han tidligt, under indflydelse af professor Rasmus Bartholin, kom i gang med naturvidenskabelige- og astronomiske studier. Et næsten 10-årigt ophold fra 1672 i Paris, hvor han blev medlem af det i 1666 grundlagte "Academie Royale des Scienses", blev af afgørende betydning for hans videnskabelige udvikling. Det var således hans observationer på det det astronomiske observatorium i Paris, der førte til hans opdagelse af lysets hastighed – eller ”lysets tøven”, som han selv kaldte det - og som han præsenterede for Academie Royale i december 1676.

Ole Rømer Rømer fik i Paris gode muligheder for videnskabeligt arbejde, kombineret med praktiske opgaver. Det var således ham, der konstruerede springvandene i slotsparken i Versailles. I 1681 blev Rømer kaldt tilbage til København for at overtage en blandet portefølje af embeder som kongelig astronom og professor i matematik og astronomi. Han var universitetets rektor i 1693-94 og igen i 1699-1700.

Ved siden af sin universitetsstilling blev Rømer også stadsingeniør, brandchef og politimester i København, siden assessor i Højesteret m.m. Det var embeder, der indebar mange praktiske opgaver, som han bestred med stor flid og dygtighed til sin død. Alt dette var samtidig med, at han fik tid til sit fortsatte videnskabelige arbejde. De fleste af Rømers opdagelser og videnskabelige landvindinger forblev upublicerede indtil 1900-tallet, således at det først er i vore dage, man har fået en fyldestgørende forståelse af omfanget og kvaliteten af hans arbejde.