13. januar 2013

Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det

De naturvidenskabelige fag var kun sparsomt repræsenteret ved Københavns Universitet, da det blev grundlagt i 1479. I Det Filosofiske Fakultet fandtes fagene matematik, astronomi og fysik, hvor studiet dog først og fremmest var baseret på oldtidens tænkere; som Aristoteles, Euklid og Pythagoras. I Det Medicinske Fakultet fungerede kemi og botanik som hjælpefag.

H.C. Ørsted og et fakultet for naturvidenskaben

Den udvikling kulminerede i 1850 med oprettelsen af Det Matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, universitetets femte, med professorater i astronomi, matematik, fysik, kemi, botanik, zoologi og mineralogi. 1700-tallet var en blomstringstid for europæisk naturvidenskab, og det kom til at præge udviklingen på Københavns Universitet, dog længe i et beskedent tempo.

Med en ny universitetsfundats blev der oprettet et antal nye professorater, heraf flere i naturvidenskaberne, som fra 1805 blev samlet i Det Filosofiske Fakultet. I samme år blev H.C. Ørsted professor i fysik, og ikke mindst takket være en ihærdig indsats fra hans side lykkedes det i løbet af det næste halve århundrede at udbygge og selvstændiggøre naturvidenskaberne ved Københavns Universitet.

Fakultetets udbygning er siden fortsat gennem 1800- og 1900-tallet med stadig stigende styrke.

1. januar 2012 fusionerede Det Naturvidenskabelige Fakultet med de ikke-veterinære dele af Det Biovidenskabelige Fakultet og blev til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Læs mere på fakultetets hjemmeside.