24. marts 2012

Medicinsk Museion

Kirurgisk Akademis gamle bygning fra 1785 har siden 1946 huset Medicinsk Historisk Museum, i dag Medicinsk Museion.

Kirurgisk Akademis gamle bygning i Bredgade.

I 1946 lykkedes det museet at få overdraget  bygningen i Bredgade, hvor det i de følgende år blev indrettet som et selvstændigt institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efter en blomstringstid frem til 1970´erne faldt aktivitetsniveauet, indtil det i begyndelsen af 1990´erne nærmest var gået i stå. I 1997 blev museet nedlagt som selvstændig institution, og blev lagt under Institut for Folkesundhed, med risiko for at de museale samlinger ville blive lagt i mølpose.

I 1998 iværksatte fakultetet en aktivitetsplan for museet. Professoratet i medicinens historie, der ikke havde været besat siden 1973, blev besat i 1998, og de følgende år blev vidne til en livlig aktivitet, hvor en række ph.d.-studerende har været med til at skabe et yngre og mere dynamisk forskningsmiljø. Ligesom der er satset på en modernisering af samlingsforvaltningen og etableringen af moderne offentlige udstillinger.

Samtidig skiftede museet navn til Medicinsk Museion. Det skete for at markere hensigten med museet: at dokumentere den danske biomedicinske kulturarv, at satse på forskning i biomedicinens nutidshistorie, og at der er tale om et brud med det gamle museum på flere punkter, med integration af de fire funktioner forskning, undervisning, samlinger og formidling. Navnet Medicinsk Museion stammer fra oldgræske ’mouseion’, som var et sted, hvor muserne (gudinderne for de skønne kunster og videnskaberne) inspirerede til åndeligt skabende virksomhed.

Læs mere om Medicinsk Museion på www.museion.ku.dk.