2. januar 2012

Magasinbygningen

Bygningen er opført i årene mellem 1905-07 af arkitekten Martin Borch som bogmagasin for Universitetsbiblioteket. Dette prægede husets udformning og indretning: En næsten kvadratisk blok, med kælder og fem etager, forbundet med selve Biblioteksbygningen med en smal mellembygning. Udvendigt har Borch søgt at tilpasse bygningen til Peder Mallings hovedbygning ved en elegant betoning af buemotivet i forbindelse med de høje pilastre mellem vinduesfagene og disses halvrunde afslutning.

Magasinbygningen

Magasinbygningen

Da Universitetsbiblioteket i 1938 blev delt, og afdelingen med de medicinske og naturvidenskabelige fag flyttede ud til Nørre Allé, blev bygningen overtaget og indrettet til brug for Filologisk Laboratorium. Da de oprindelige magasinrum var for lavloftede til læsesalsbrug, blev antallet af etager reduceret til fire. Man kan endnu i den meget smukke granitvindeltrappe i bygningens vestende se de oprindelige etageniveauer.

I 1976 flyttede Filologisk Laboratorium til universitetets nybyggeri på Amager, hvorefter bygningen en kort overgang blev benyttet af Juridisk Laboratorium, inden den i 1980 blev overtaget af universitetsadministrationen.