2. januar 2012

Magasinbygningen

Bygningen er opført i årene mellem 1905-07 af arkitekten Martin Borch som bogmagasin for Universitetetsbiblioteket. Dette prægede husets udformning og indretning: En næsten kvadratisk blok, med kælder og 5 etager, forbundet med selve biblioteksbygningen med en smal mellembygning. Udvendigt har Borch søgt at tilpasse bygningen til Peder Mallings hovedbygning ved en elegant betoning af buemotivet i forbindelse med de høje pilastre mellem vinduesfagene og disses halvrunde afslutning.

Magasinbygningen

Magasinbygningen.

Da Universitetsbiblioteket før Anden verdenskrig blev delt, og afdelingen med de medicinske og naturvidenskabelige fag flyttede ud til Nørre Allé, blev bygningen overtaget og indrettet til brug for universitetets Filologiske Laboratorium. Da de oprindelige magasinrum var for lavloftede til læsesalsbrug, blev antallet af etager reduceret til 4. Man kan endnu i den meget smukke granitvindeltrappe i bygningens vestende se de oprindelige etageniveauer.

I 1970´erne flyttede Filologisk Laboratorium til universitetets nybyggeri på Amager, hvorefter bygningen en kort overgang blev benyttet af Juridisk Laboratorium, inden den i 1980 blev overtaget af universitetsadministrationen.