8. marts 2009

Jerne, Niels K.: Nobelprisen i medicin 1984

Niels Kaj Jerne (23. december 1911 – 7. oktober 1994) blev født i London, hvor hans forældre i 1910 var flyttet til fra Fanø. Få år senere flyttede familien til Holland, hvor Jerne blev student og begyndte at studere fysik på universitetet i Leiden.  Herefter flyttede han i 1934 til Danmark for at læse medicin på Københavns Universitet.

Årene i Danmark

Jerne fik sin medicinske embedseksamen fra Københavns Universitet i 1947, og i 1951 forsvarede han for den medicinske doktorgrad afhandlingen A Study of Avidity Based on Rabbit Skin Responses to Diphteria Toxin-Antitoxin Mixtures. Sideløbende med sine studier og arbejdet med disputatsen arbejdede han 1943-56 som forsker på Statens Seruminstitut.

Jernes videre karriere var international og blev præget af tre banebrydende afhandlinger. Den første afhandling, The Natural-Selection Theory of Antibody Formation, kom i 1955 og fik en enorm betydning for den videre udvikling af immunologien. I 1956 blev Jerne ansat som leder af  WHOs sektion for biologisk standardisering i Genève. 

Netværksteorien

Den næste store teori offentliggjorde Jerne i 1971 i afhandlingen The Somatic Generation of Immune Recognition om dannelsen af antistoffer. Og i 1973 fremsatte han sin tredje store (og mest omtalte) teori: netværksteorien, der beskriver immunsystemet som et komplekst, selvregulerende netværk, der kan aktivere eller deaktivere sig selv efter behov. Disse arbejder blev til, mens Jerne 1969-80 var direktør for Basel Institute for Immunology.

I 1984 modtog Jerne Nobelprisen for sin grundlæggende forskning i det menneskelige immunsystem. Dette var formentlig første gang, Nobelprisen i fysiologi eller medicin blev givet til en teoretiker. Jerne delte prisen med immunologerne Georges Köhler og César Milstein.

Niels K. Jerne blev i 1979 udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet. Han døde i Frankrig i 1994.