8. maj 2005

Finsen, Niels: Nobelprisen i medicin 1903

Niels Ryberg Finsen (15. december 1860 – 24. september 1904) blev født i Thorshavn på Færøerne; hans far var fra Island, hans mor fra Danmark. Efter et par år på Herlufsholm Kostskole blev han i 1882 student i Reykjavík. Senere samme år begyndte han at læse medicin ved Københavns Universitet, hvor han i 1890 tog sin embedseksamen. Herefter var han frem til 1893 ansat som prosektor på Kirurgisk Akademi (senere Anatomisk Institut).

Lysterapi

1893 udgav Finsen sin første afhandling, Om Lysets Indvirkninger paa Huden. Herefter begyndte han at eksperimentere med kunstigt lys og konstruerede i 1895 et simpelt apparat til behandlingen af en patient med hudtuberkulose (lupus vulgaris) – en uhelbredelig, langsomt dræbende sygdom, hvor patienterne blev vansirede. Finsen udviklede en række apparater, som kunne anvende kunstigt sollys til behandling af denne sygdom. Efter fem måneder i lysterapi var patienten næsten helbredt.

Denne behandling og dens resultater beskrev Finsen i 1896 i afhandlingen Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler. Det førte samme år til stiftelsen af Finseninstituttet (oprindeligt Finsens medicinske Lysinstitut) i en barak på Københavns Kommunehospitals grund. Takket være både offentlig støtte og private donationer kunne instituttet i 1900 flytte til nye bygninger på Østerbro i København, og en ny hovedbygning blev indviet på Strandboulevarden i 1921. I 1981 blev Finseninstituttet lagt sammen med Rigshospitalet, som det i 1990 blev overflyttet til under navnet Finsencentret. I 2019 blev centret nedlagt for i stedet at indgå i et nyoprettet Center for Kræft og Organsygdomme.

Nobelprisen

Niels Finsen modtog i 1903 Nobelprisen i medicin for sine overbevisende resultater med lysterapi. Nobelpriskomitéen så endda igennem fingre med, at Finsen manglede en videnskabelig forklaring på lysets helbredende virkning. Finsens behandlinger gjorde ham også populær i befolkningen, og efter at han døde af sygdom allerede mindre end et år efter at have modtaget Nobelprisen, blev han hyldet som en helt.

Niels Finsens lysterapi anvendes ikke længere i aktuel behandling, men hans arbejde fik vidtrækkende betydning for udviklingen af behandling med røntgen- og radiostråler, herunder gennem Finseninstituttets senere samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Emner