10. januar 2003

Dam, Henrik: Nobelprisen i medicin 1943

Carl Peter Henrik Dam (21. februar 1895 – 17. april 1976) tog efter sin studentereksamen i 1913 filosofikum på Københavns Universitet. Herefter uddannede han sig til cand.polyt. ved Polyteknisk Læreanstalt (i dag Danmarks Tekniske Universitet).

K-vitamin

Dam interesserede sig for de fysiologiske og ernæringsmæssige perspektiver i biokemien, og derfor blev han i 1923 ansat ved Det Fysiologiske Laboratorium på Københavns Universitet, hvorfra han senere flyttede til Det Biokemiske Institut.

I 1934 opnåede Dam sin doktorgrad med afhandlingen Nogle undersøgelser over Sterinernes Biologiske Betydning. Det var starten på det arbejde, der førte til opdagelsen af K-vitaminet. I 1938-39 lykkedes det endelig Dam i fællesskab med Paul Karrer at isolere K-vitaminet.

Nobelprisen

På nogenlunde samme tid gjorde den amerikanske forsker Edward Adelbert Doisy den samme opdagelse i USA. K-vitamin har betydning for blodets evne til at koagulere og gives i dag blandt andet som indsprøjtning til nyfødte.

Dam modtog Nobelprisen i medicin i 1943, mens han opholdt sig i New York. Prisen skulle han dele med Doisy: Dam fik den ene halvdel af prisen for opdagelsen af K-vitaminet; Doisy fik den anden for at have klarlagt vitaminets struktur.

I 1946 vendte Dam tilbage til Danmark, hvor han tiltrådte et professorat ved Polyteknisk Læreanstalt.

Emner