8. august 2003

Doktorhatten

Tildelingen af doktorgraden var ikke mindst i ældre tid forbundet med et omfattende ritual, hvori blandt andet indgik overdragelse af værdighedstegn som doktorhat og doktorring.

Universitetets doktorhatte

Universitetets doktorhatte.

I snart 200 år har doktorringen i Danmark været det eneste tegn på doktorværdigheden. Men til ind i det 19. århundrede brugte universitetet ligeledes en doktorhat som værdighedstegn, som tilfældet endnu er i lande som Sverige, Finland og mange andre lande. Hatten var i Romerriget symbol på den frie mand og blev fra middelalderen videreført som symbol på retten til frit at forelæse ved universitetet. 

I modsætning til de øvrige nordiske lande har hvert af de gamle fakulteter på Københavns Universitet haft sin særlige hat, som var fakultetets ejendom. Efter endt promotionshandling skulle hatten leveres tilbage.

De fire doktorhatte blev af universitetet skænket til Nationalmuseet ved dettes 150-årsfødselsdag i 1957.