5. august 2003

Docent

Af latin docere, der betyder at lære, foredrage, undervise. Det var i ældre tid i udlandet såvel som i Danmark betegnelsen for en normalt fastansat universitetslærer med ringere løn og mindre beføjelser end en professor.

Ved danske universiteter blev docent som særlig stillingsbetegnelse afskaffet i 1972. Fra ca. 1990 er betegnelsen docent som led i en lønmæssig opnormering, og som markering af et videnskabeligt niveau over en normal universitetslektor, blevet tildelt nogle ældre universitetslektorer.

Læs mere om universitetets lærere i "Professorer og andre universitetslærere i ældre tid".