12. februar 2000

Adjunkt

På universiteter og højere læreanstalter har betegnelsen adjunkt gennem tiderne været brugt til at betegne ansatte i begyndelses- eller rekrutteringsstillinger.

Et videnskabeligt karriereforløb begynder oftest med en ansættelse som adjunkt. Der er tale om en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning og forskningsbaseret undervisning. I et adjunktur kvalificerer man sig på et senere tidspunkt til at blive lektor.
 
Se mere om universitetets lærere i "Professorer og andre universitetslærere i ældre tid".