Arkiver – Københavns Universitet

Københavns Universitets arkiver

Universitetets arkiv, der går tilbage til før grundlæggelsen i 1479, er delt i en ældre del, der opbevares på Rigsarkivet, og en nyere del, der opbevares på universitetet. En særlig afdeling af arkivet består af samlingen af bygningstegninger.

Det gamle arkiv til ca. 1965

Spørgsmål vedrørende det historiske arkiv rettes til FA-Journal eller Rigsarkivet.
Det gamle arkiv er registreret i to registraturer:

1) Københavns Universitets Arkiv 1479 - ca. 1910
Udgivet af Rigsarkivet, København 1978, 467 s., ISBN 87.7497-0496.

2) Registratur over Københavns Universitets Arkiv ca. 1910 - ca. 1965
(Ingrid Skovsmose Jensen)
Udgivet af Københavns Universitet, Arkiv- og Dokumentationsafdelingen, 1989, 386 s. Tilgængelig på Københavns Universitet, FA-Journal, Københavns Universitets Bibliotek (KUBIS) og på Rigsarkivet.

Arkivet efter ca. 1965

Alle spørgsmål vedrørende adgang til universitetets arkiver efter ca. 1965, dvs. de arkivalier, der ikke er omfattet af de to ovennævnte registraturer rettes til FA-Journal.

Bygningstegninger - de nyere tegninger

Campus Service administrerer samlingen af tegninger over universitetets bygninger.
De nyere tegninger, der anvendes i den daglige bygningsdrift er i det store og hele digitaliserede og samlet Bygningsregisteret der er en del af universitetets administrative edb-systemer.
Adgang til Bygningsregisteret er forbeholdt ansatte på Københavns Universitet og kræver særlig adgangskode.
Oplysninger om Bygningsregisteret fås ved henvendelse tik Bygningskonstruktør Stephan Tousgaard, Campus Plan og Byg, stto@adm.ku.dk, tlf. 3532 2215.

Bygningstegninger - de ældre tegninger

Københavns Universitet overtog i 2003 Kongelig Bygningsinspektør David Bretton-Meyers samling af tegninger vedrørende universitetets bygninger. Der er tale om en også historisk meget værdifuld samling af tegninger, der for enkeltes vedkommende er mere end 200 år gamle.

Efter at universitetet har kopieret de relevante tegninger til indscanning i Bygningsregisteret er Bretton-Meyers samling af tegninger vedrørende universitetets bygninger overdraget til Kunstakademiet, Samlingen af Kort og Arkitektekturtegninger.

Oplysninger om og adgang til de ældre bygningstegninger fås ved henvendelse til Johan Caspar Crone, Campus Plan og Byg, jcc@adm.ku.dk, tlf. 353 22779.