Studentersamfundet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Universitetshistorie > Leksikon > S > Studentersamfundet

19. oktober 2018

Studentersamfundet

Studentersamfundet blev stiftet i 1882, da et antal mere radikalt orienterede medlemmer af Studenterforeningen brød ud i misfornøjelse med foreningens linie. Studentersamfundet deltog aktivt i den politiske debat frem mod århundredeskiftet, men udøvede tillige en udstrakt social virksomhed som "Studentersamfundets Undervisningsrækker", museumsbesøg, arbejderkoncerter, oplæsninger og ikke mindst "Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede", der gennem sin gratis juridiske bistand fik meget stor betydning.

Efter århundredeskiftet, hvor mange af samfundets politiske idéer efterhånden var blevet realiserede, sygnede Studentersamfundet hen, men blev 1921 reorganiseret som et samlingssted for radikalt orienterede akademikere. Samfundet blev i det meste af det 20. århundrede rammen om til tider heftige stridigheder mellem de forskellige konstellationer på den politiske venstrefløj.